INGWARR.CZ

Měření, skladování a sušení dřeva

Měření dřeva

 

Co je to kubík (m3) ?

 

1 metr kubický, po staru také plnometr je krychle dřeva o rozměrech 1x1x1 metr bez vzduchových mezer.

Tato metoda měření (krychlení dřeva nebo též kubírování) se využívá při měření „dlouhého dřeva“ kulatiny a surových kmenů.

K výpočtu se používá „Huberův vzorec“ kde z celkové délky a středového průměru kmene nebo výřezu vypočteme objem. Kupříkladu smrkový výřez o délce 12m a středovém průměru 48cm má objem 2,02 m3.

 

Co je to prostorový metr (PRM nebo PRMR) ?

 

Prostorový metr je krychle o rozměru 1x1x1 metr vyskládaný metrovými nebo krátkými poleny se vzduchovými mezerami. 1 prostorový metr má přibližně 0,6m3.

 

Co je to prostorový metr sypaný (PRMS) ?

 

Prostorový metr sypaný je krychle o rozměrech 1x1x1 metr do které je nerovnané dřevo stejné délky volně vysypáno.

1 prostorový metr sypaný má přibližně 0,4 až 0,45 m3 v závislosti na délce polen.

 

Skladování a sušení dřeva

 

Skladování dřeva

 

Správným skladování dřeva nejen urychlíte jeho vysušení, ale také zabráníte jeho znehodnocení.

Dřevo doporučuji skladovat venku pod přístřeškem, ideálně bez obvodových stěn, to kvůli proudění vzduchu, ten je totiž pro vysychání dřeva mnohem důležitější než teplota, ale i ta má také svůj význam.

 

Je důležité neukládat dřevo přímo na zem, ale na rošt 10-15 cm nad zemí.

Kdo nemá k dispozici přístřešek s roštem, postačí dřevo uložit na palety a přikrýt (zastřešit jej) třeba plechem nebo plachtou, ale u plachty pozor! Plachtou dřevo zakryjte pouze shora, tak, aby plachta nezakrývala boční strany hráně, tak aby nezamezovala proudění vzduchu. Obecně platí, že čím větší průvan, tím rychleji dřevo vysychá.

 

 

Sušení dřeva

 

Pro správné a hlavně rychlé vysušení dřeva je důležité dřevo správně uložit.

Dřevo ukládáme kůrou dolů, štípanou stranou nahoru, tak, aby se voda mohla rychleji vypařovat.

Štípané dřevo o štěpné hraně cca. 10 cm vysychá za správných podmínek 6-9 měsíců, proto je dobré dřevo ukládat pokud možno volně, tak, aby měl vzduch možnost mezi jednotlivými poleny proudit.

V žádném případě dřevo neukládejte „štípy – klíny“ do sebe, zamezíte tak přístupu vzduchu, následně dochází k zapaření, plísni a hnilobě dřeva, která se projeví nahnědlými mapami na dřevu, především na buku a habru.

 

Rychlost vysoušení dřeva závisí také na velikosti (hrubosti) kusů dřeva.

Jak už jsem uvedl, při správném uložení a štěpné hraně cca. 10-15cm dřevo vysychá za 6 až 9 měsíců, dřevo o štěpné hraně 25cm a více vysychá až dva roky, dřevo neštípané (kuláče) pak vysychá až roky čtyři, záleží samozřejmě na průměru.

Čerstvé dřevo má vlhkost cca. 50%, vzduchosuché dřevo pak 20% což je dřevo vhodné k topení.

Při vysušení dřeva je také třeba počítat s cca. 10-ti procentním objemovým sesycháním dřeva, což se samozřejmě projeví jeho objemovým úbytkem.

 

 

Jak tedy topit?

 

Rada je jednoduchá, topte jakýmkoliv dřevem, ale topte DŘEVEM SUCHÝM.

Při spalování dřeva vlhkého nebo mokrého se okrádáte o polovinu výhřevnosti dřeva, která je spotřebována na jeho dosušení a odchází komínem ve formě čpavého kouře.

Další potěšení, které si takto můžete připravit je „ZADEHTOVANÝ KOMÍN“.